OVER MIJ
BLOG EN NIEUWS
HILDE JANSEN

29 januari 2017

 Wat geloof jij?

Ken je die fantasie? Je staat op een podium, al je vrienden en je familie zitten in het publiek en jij staat daar als stralend getalenteerd middelpunt. Iedereen applaudisseert en is onder de indruk van hoe knap jij bent. Bij mij manifesteert deze fantasie zich vaak in de vorm van mijn begrafenis. Ik in het midden in een kist en alle dierbaren en bekenden hebben aandacht voor mij en staan met betraande gezichten stil bij hoe goed, mooi of bijzonder ik wel niet was.

 

Dit kenmerkt voor mij het verlangen om gezien te worden, in mijn talenten of in mijn goede aard. Het is een thema dat veel langs komt bij mij in de praktijk. En in mijn eigen leven. Gister nog. Ik was op een plek waar ik mij niet op mijn gemak voelde. Er ontstond bij mij twijfel over of ik wel welkom was. En op het moment dat ik dat (onbewust) geloof, dat ik niet welkom ben, dan is mijn reactie daarop om mijzelf onzichtbaar te maken. Waardoor ik mij nog minder welkom ga voelen. Etc. 

 

In deze situatie helpt het mij om ruimte te geven aan het geloof dat ik niet welkom ben en aan wat er onder ligt. Hiervoor stelde ik mezelf vanmiddag een aantal vragen afkomstig van een Amerikaanse auteur en spreker, Byron Katie. De vragen die zij stelt zijn ‘is het waar?’. Is het waar dat ik niet welkom ben? Wat doe ik als ik geloof dat ik niet welkom ben? En tot slot, wie zou ik zijn zonder dat geloof dat ik niet welkom ben?

 

Door bij deze vragen stil te staan merkte ik dat ik niet kan weten of ik wel of niet welkom was en ook dat, wanneer ik erin geloof dat ik niet welkom ben, ik hierop reageer door mijzelf onzichtbaar te maken. Als ik mijzelf de vraag stel wie ik zou zijn zonder het geloof dat ik niet welkom ben, dan zie ik mijzelf in vele kleuren zichtbaar zijn. En dat is precies de zichtbaarheid die aansluit bij mijn eerder genoemde verlangen om gezien te worden en die mij verlegen maakt nu ik het op schrijf…

 

Ik merk dat het voor mij helpend is om stil te staan bij dit soort overtuigingen en geloven. Om er als het ware ruimte omheen te scheppen, door met nieuwsgierigheid te onderzoeken wat het voor mij betekent en hoe het mij raakt. Ik voel me dan dichtbij mezelf in al mijn vormen en gekkigheden.

29 dececmber  2016

Ontdek jouw wensen in 2017 

Start het nieuwe jaar goed en ontdek wat je werkelijk wil doen, creëren en ervaren in 2017. Met een helder beeld van wat jij wil in het nieuwe jaar, maak jij het jezelf een stuk makkelijker om je wensen ook daadwerkelijk te realiseren.

 

De Ontdekkingsruimte biedt een pakket van drie sessies om je wensen en verlangens voor 2017 helder te krijgen en te ontdekken hoe jij deze verlangens ook in de praktijk kan brengen. De kosten bedragen €120,- voor 3 sessies. Schrijf je nu in voor deze nieuwjaarsactie en boek in januari nog je eerste sessie.

 

Dit doe je via de knop links op de homepagina met ‘boek hier een vrijblijvende sessie’, en schrijf bij bericht dat het om de nieuwjaarsactie gaat. Je kunt ook altijd telefonisch contact met mij opnemen op 06 2486 8448 of mailen naar info@deontdekkingsruimte.nl.

 13 december 2016

 gezien worden

Ik was geroerd door het optreden van Jan Terlouw in De Wereld Draait Door over vertrouwen met zijn metafoor: het touwtje uit de brievenbus. Niet in de eerste plaats door de boodschap maar door zijn gevoeligheid die hij laat zien. Hij zei: ‘We vertrouwen elkaar niet meer… een bruggenbouwer heeft meer juristen nodig dan ingenieurs’. Hij koppelde het wantrouwen aan de overwinning van Trump. ‘Als we niemand kunnen vertrouwen kiezen we voor de gene die ons eigen belang het beste lijkt te dienen’.

Terlouw benadrukt dat we elkaar weer moeten gaan vertrouwen om onze toekomst en het klimaat veilig te stellen. Politici zouden hier het voortouw in moeten nemen.

Maar, hoe ontstaat vertrouwen eigenlijk?

 

In zijn pleidooi geeft Terlouw aan dat vertrouwen kan ontstaan wanneer je onkreukbaar bent. Hier ga ik een stapje verder dan Terlouw. Enkel Onkreukbaar (eerlijk en oprecht zijn) is volgens mij niet genoeg. Authenticiteit, ons laten zien in wie we werkelijk zijn, is nodig om het vertrouwen te herstellen. Terlouw geeft met zijn optreden hier een mooi voorbeeld van, hij laat zijn geraaktheid zien en zijn optreden is een groot succes.

 

Ik geloof dat vertrouwen kan ontstaan wanneer we ons (werkelijk) kunnen laten zien en we ons erkent voelen in wie we zijn. Ook ontstaat vertrouwen wanneer we onze medemens kunnen ontmoeten en zien wie zij zijn. (Overigens wil ik niet ontkennen dat voor vertrouwen het ook essentieel is dat de ander ons belang dient).  Dat er op dit moment weinig vertrouwen wordt ervaren geeft aan hoe spannend het moet zijn om onszelf te laten zien en om gezien te worden. En dat wat spannend is vraagt aandacht.

 

Het bijzondere is dat wanneer we hier aandacht aan besteden en onszelf hierin beter leren kennen, we meer van onszelf en van de ander gaan zien. En misschien zien we dan dat we als mens allemaal rond lopen met dit zelfde verlangen om gezien te worden in ons authentieke zelf. Als we dat zien, zijn grote woorden en onhaalbare beloftes om gezien te worden niet meer nodig en neemt het vertrouwen (in de politiek) misschien weer een beetje toe.

 22 november 2016

ruimte voor boosheid

De Ontdekkingsruimte verzorgde een workshop over boosheid bij een bijeenkomst voor de aanpak van radicalisering in Amsterdam. In de workshop maakte ik ruimte voor een groep jongeren om hun boosheid te uiten en om gehoord te worden.

 

David Kenning is adviseur van de gemeente Amsterdam en terrorismedeskundige. Hij zegt over de oorzaak van radicalisering: het gaat niet om religie maar om persoonlijke (innerlijke) conflicten bij individuen. Bijvoorbeeld, wanneer je een innerlijk conflict hebt over boosheid, je voelt veel boosheid maar kan het niet uiten, dan is een plek waar je gewelddadig kan zijn aantrekkelijk.

 

Daarom wil de gemeente Amsterdam ter preventie van radicalisering ruimte maken voor innerlijke conflicten onder jongeren, waaronder innerlijke conflicten rondom boosheid.

 

Het raakte mij tijdens de workshop dat het zichtbaar zo belangrijk is om gezien te worden in je boosheid en te ervaren dat je gehoord wordt. In boosheid is veel kracht te ervaren, daarom gun ik iedereen ruimte om boos te kunnen zijn en kracht te ervaren en op deze manier gezien te worden in wat belangrijk is voor jou.

CV
INTUITIEF COACHEN
BLOG EN NIEUWS